Dotace na zateplení

Snaha o energetické a výdajové úspory má stále zelenou. Vláda podporuje kvalitnější, levnější a ekologičtější bydlení, na němž se výraznou měrou podílí kvalitně zateplená nemovitost. Pokud ještě nemáte zatepleno, nabízí se vám příležitost ušetřit díky dotaci na zateplení až polovinu veškerých nákladů. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Získejte dotaci na zateplení a ušetřete až polovinu nákladů v roce 2023!

Projekt Nová zelená úsporám si klade za cíl maximálně podpořit snížení energetické náročnosti bydlení, což velmi výrazně snižuje zároveň dopad naší existence a našeho požadavku na určitou životní úroveň na životní prostředí. Ideální způsob, jak toho dosáhnout, je zateplení domu. Obecně je jen málo případů, kdy jdou ekonomická a ekologická výhodnost ruku v ruce, jako je tomu právě v případě zateplené fasády.

Proč právě zateplení šetří tolik energie?

 • Zdaleka nejde jen o zabránění únikům tepla, i když už pouze tím lze ušetřit až 18 % energie. Dalším plusem tepelné izolace jsou „teplé“ stěny. Čím vyšší je povrchová teplota stěny, tím pohodlněji se cítíte v klimatu místnosti. Pokud jsou stěny teplé, pokojová teplota může být dokonce o něco nižší, a přesto se se cítíte stále pohodlně. Z toho vyplývá další snížení nákladů na vytápění a další omezení CO2.
 • V horkých měsících kvalitní izolace naopak udržuje v domě příjemný chládek, čímž se logicky šetří za klimatizaci.
 • Nezanedbatelným faktorem co do úspor je ochrana zdiva. Neizolované stěny umožňují pronikání chladu do zdiva a únik tepla opačným směrem. Tyto velké teplotní rozdíly vedou k pnutí ve stěně, která může trvale poškodit stavební konstrukci. Izolované zdivo vydrží déle bez oprav, což představuje další citelnou úsporu.

Aby bylo zateplení opravdu funkční, lze je zkombinovat s výměnou oken a dveří. S tím vším dotace počítá a maximálně to podporuje.

Se “sponzorováním” zateplení se počítá:

 • u všech typů rodinných domů
 • u všech typů řadových
 • u všech typů bytových domů
 • u domů zapsaných jako rekreační zařízení, pokud se v nich po dobu alespoň dvou let trvale bydlí

Jakou výši dotace je možné na zateplení získat?

Zde platí přímá úměra: peněz je tím více, čím kvalitnější a účinnější zateplení je pořizováno a také čím větší je obsah zateplované plochy.

U jednotlivých oblastí podpory je přesně stanoveno rozmezí, ve kterém se získaná částka může pohybovat.

V případě zateplení se příspěvek u rodinných domů konkrétně pohybuje od 30 000 do 650 000 Kč , zatímco pokud jde o bytové domy (včetně panelových), jedná se o 700 – 3 800 Kč na m2, což může pro celý objekt představovat několik desítek tisíc až několik desítek milionů korun.

Zajímavější než konečný objem peněz, kterými je stát ochoten přispět na jak zateplení a zároveň rekonstrukci fasády, tak na částečné zateplení střech, podlah či stropů, je fakt, že takto můžete získat až 50 % veškerých nákladů.

Dotace na zateplení obrázek 1

Co tak zásadního to znamená?

Za poloviční cenu si můžete pořídit dokonalé kvalitní zateplení, pro které byste se při použití vlastních prostředků zdráhali rozhodnout. Není to úžasná zpráva?

Není zateplení jako zateplení, zateplovací systémy jsou různé. Tím nejlepším, co se v současné době nabízí, jsou tzv. provětrávané fasády. Jde o bezkontaktní provedení izolace, které umožňuje stěnám domu dýchat, a tak se eliminují problémy s vlhkostí a vznikem obávaných plísní.

Odvětraná fasáda se tvoří tak, že se ponechá mezi stěnou pokrytou izolantem a vnějším pláštěm z fasádních obkladů mezírka zaručující proudění vzduchu. Obliba tohoto typu fasád stoupá také kvůli nepřeberným možnostem designového provedení. Zvlášť pokud chcete zatraktivnít nudný panelový dům nebo rodinný dům typu krabice, či schovat nerovnou dosloužillou omítku starého domu, kamenný fasádní obklad nebo klinkery cihly jsou ideální volbou.

Potenciální zájemce o takto předsazenou fasádu někdy odrazovala cena, protože dosahuje v průměru dvojnásobku cena klasické lepené polystyrenové izolace s nataženou omítkou. Díky dotačnímu programu lze získat luxusní moderní variantu za cenu starší klasiky a díky přidané hodnotě zavěšené fasády (což je např. zvuková izolace a bezúdržbovost), zlepšit kvalitu života a v konečném výsledku ještě více ušetřit.

Pokud vaše nemovitost netrápí vlhké zdivo a plíseň, nic vám nebrání držet se staršího způsobu a zvolit kontaktní fasádu s polystyrenem nebo minerální vlnou. I tato varianta je dotací plně podporována a takto renovované domy mohou vypadat díky finální omítce dobře a zajímavě.

Díky dotaci na zateplení vaší nemovitosti můžete výrazně zlepšit kvalitu života

Klikněte níže pro více informací o zateplení vašeho domu.

Jak získat dotaci na zateplení?

Propisku můžete odložit, žádost se podává výhradně elektronicky přes formulář na stránkách novazelenausporam.cz, veškeré související dokumenty se rovněž zasílají via internet. 

Dotace na zateplení obrázek 3
Dotace na zateplení obrázek 5

Vždy je nutné předložit tyto základní dokumenty:

A protože úřední šiml se nespokojí s málem, je mnoho specifických situací, které si vyžadují další doklady. Namátkou můžeme jmenovat památkově chráněné budovy, domy vlastněné více osobami apod.

Další skupina dokumentů souvisí s doložením průběhu realizace zateplení. Je jich docela dost jak v normálních, tak specifických případech (všechny se dají dohledat na týchž webových stránkách), ale protože v žádosti stejně musí být angažován projektant a energetický specialista, můžete většinu papírování nechat na profesionálech.

Neměli by být nijak svázaní s firmou, která bude provádět zakázku ani by to neměl být nikdo z přátel či příbuzenstva, zkrátka nezávislá objektivní osoba. Kdybyste měli problém ho sehnat, na webových stránkách projektu je jejich databáze.

Samozřejmě že dotaci lze získat i na zateplení prováděné svépomocí, ale počítejte s tím, že je preferovaná varianta prováděná s firmou s garancí kvality a dodržení všech předepsaných technických postupů stejně jako vlastností materiálu.

Na co je možné čerpat dotaci?

Na všechno, co zmírňuje energetickou náročnost bydlení, potažmo životního stylu vůbec. V případě zateplení je podmínka jasně daná: izolace musí být dostatečně funkční, tedy musí splnit požadavek na minimální úsporu energie, což je předmětem výpočtu.
Proto je třeba mít vypracovaný odborný posudek, kde jsou dosažené úspory vyčísleny se všemi požadovanými parametry.

Právě při nákupu izolačních materiálů se nevyplácí šetřit. Dotační program nepředpisuje žádný konkrétní materiál, má požadavky pouze na izolační hodnoty a ty mají materiály různé.

Jak dobře materiál izoluje, poznáte podle jeho tepelné vodivosti udávané ve W/mK. Čím nižší je hodnota, tím lepší je izolační účinek a tím menší může být tloušťka izolace.

Při stanovení úspornosti je měřítkem je součinitel prostupu tepla. Udává, kolik tepla se ztrácí v závislosti na teplotním gradientu. Čím nižší je hodnota U, tím lepší je izolační výkon.

Lze ji vypočítat z tepelné vodivosti izolačního materiálu a tloušťky materiálu. Důležitá je i odolnost vůči mikroorganismům nebo třeba tlaku, pokud se izolant nachází v podlaze.

Výběr pečlivě konzultujte se svým energetickým specialistou nebo důvěřujte firmě, která má zkušenosti a dovede správně vybrat nejvhodnější materiál. Na levnějším byste v konečném důsledku mohli prodělat.

Na druhou stranu není nutné jako izolanty použít předražené ekologické nebo recyklované materiály. I když uvažujete ekologicky, nemusíte zanevřít ani na starý dobrý polystyren.

V zásadě zateplením domu ušetříte více energie, než bylo použito na výrobu izolačního materiálu – bez ohledu na to, jaký materiál použijete, takže Matka Země nepřijde zkrátka nikdy. A vy s využitím dotace Nová zelená úsporám také ne.

Kdo má nárok na dotaci?

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů. Může jít o fyzické i právnické osoby. Protože program dotuje také rekreační objekty, které jsou po dobu minimálně dvou let užívány k běžnému bydlení, vzniká na ni nárok prakticky každému, kdo má co dočinění s nemovitostí určenou k obývání.

Vpodstatě jedinou podmínkou vzhledem k žadateli kromě vlastnictví nemovitosti je jeho solventnost. Musí počítat s tím, že zhruba polovina nákladů půjde z jeho kapsy a že bude muset nejprve uhradit celou částku, protože peníze z dotace se vyplácejí až po realizaci úsporných opatření, zkrátka až je hotovo.

Pochopitelně se tato věc dá vyřešit pomocí úvěru (v případě bytového družstva s mnoha členy je to asi jediná možnost), peněžní domy s tím počítají a nabízejí docela výhodně podmínky.

Protože podpora přichází až potom, je možné o ni zažádat zpětně, pokud jste úpravy na nemovitosti prováděly v době ne delší než dva roky.

Na sociálně slabé myslí projekt v podprogramu Nová zelená úsporám Light určeném pro seniory a domácnosti s výrazně nižšími příjmy, zde se podpora pohybuje od 6 000 do 15 0000 tisíc Kč, takže nějaký byť velmi částečné zateplení si může dopřát opravdu každý. 

Kdy se spouští příjem žádostí?

Žádat je možné před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření (až do dvou let). Protože Nová zelená úsporám byla vyhlášena v roce 2021, příjem žádostí je již v plném proudu a program má již stovky úspěšných příjemců, celkově bylo vyplaceno více než 4,5 miliardy Kč, do roku 2030 se počítá s celými 30ti miliardami Kč.

Dotace na zateplení obrázek 7
Dotace na zateplení obrázek 9

Jak dlouho trvá schválení dotace?

Pokud ve všech dodaných dokumentech nebudou žádná pochybení či nedostatky, můžete mít peníze na účtu do devíti týdnů od podání žádosti tedy cca za dva měsíce. Samotné schvalování žádosti bude trvat zhruba 3 týdny. Stejně dlouho bude SFŽP kontrolovat žádost a počítat výši dotace a třítýdenní je také lhůta na vyplacení peněz.

Jaké mohu získat další dotace kromě té na zateplení?

Na jednu nemovitost je možné podat pouze jednu žádost, ale to znamená, že přijdete nějak zkrátka. Šalamounsky je totiž možné v rámci jedné žádosti využít podporu ve více oblastech.

Dokonce je jedna každá kombinace podporováno získáním dalšího finančního bonusu, takže jen bonus může představovat 90 000 Kč, pokud zkombinujete všechno, co se dá! Kombinovat se zkrátka vyplácí. A že je z čeho vybírat! 

Stát poskytuje dotace na

 • obnovitelné zdroje energie (fotovoltaické systémy, solární ohřev vody)
 • energeticky úsporné novostavby
 • ekologické způsoby vytápění (kotle, tepelná čerpadla)
 • stínící technika
 • řízené větrání s rekuperací
 • zelené střechy
 • ekomobilita
 • využití dešťové a odpadní vody

Zanechte nám své kontaktní údaje a my se vám ozveme
  Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

  WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

  Nastavení souborů cookie
  Níže si můžete vybrat, jaký druh cookies povolíte na tomto webu. Kliknutím na tlačítko „Uložit nastavení souborů cookie“ použijete svou volbu.

  FunkčníNaše webové stránky používají funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky mohly fungovat.

  AnalytickéNaše webové stránky používají analytické soubory cookie, aby bylo možné analyzovat naše webové stránky a optimalizovat je pro účely a.o. použitelnost.

  Sociální médiaNáš web umísťuje soubory cookie sociálních médií, aby vám ukázal obsah třetích stran, jako je YouTube a FaceBook. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

  ReklamníNáš web umísťuje reklamní soubory cookie, aby vám zobrazoval reklamy třetích stran na základě vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

  JinéNaše webové stránky umisťují soubory cookie třetích stran z jiných služeb třetích stran, které nejsou analytické, sociální sítě ani reklama.

  WeePie Cookie Allow close popup modal icon